Adatvédelem

A BKÜ Budapesti Közlekedési Ügyfélkapcsolatok Zártkörűen Működő Részvénytársaság (BKÜ Zrt.) személyes adatkezelési tevékenysége

Társaságunk – mint a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társaság – megbízásos jogviszonyban közreműködőként vesz részt egyes közszolgáltatási feladatok ellátásában.

Ezen feladatok ellátása során Társaságunk a munkahelyi adatkezelésen túl több személyes adatnak minősülő adatot is kezel, mint adatkezelő és mint adatfeldolgozó egyaránt. Az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelete (GDPR) rendelkezéseire figyelemmel Társaságunk mindent megtesz azért, hogy személyes adatkezeléseit az érintett érdekeinek maximális szem előtt tartásával valósítsa meg.

A BKÜ Zrt. egyes személyes adatkezeléseivel kapcsolatos adatvédelmi tájékoztatói

Adatvédelmi tisztviselő

Társaságunk személyes adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő kérdéseivel kérjük keresse adatvédelmi tisztviselőnket.

név: Dr. Paulik Tímea

e-mail: [email protected]

Adatbiztonság

Társaságunk komolyan veszi a személyes adatainak védelmét, ezért megtesszük a megfelelő informatikai és technikai intézkedéseket annak érdekében, hogy azokhoz illetéktelen személyek ne férhessenek hozzá, azokat jogosulatlanul ne lehessen megváltoztatni.